?>

Hard Copy World

HCW

Tip and Tech

Home > Info >

Tip and Tech

OS 별 아두이노 라이브러리 폴더 위치

페이지 정보

작성자 하드카피 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일15-02-21 20:56 조회4,419회 댓글3건

본문

 

On your Mac:: In (home directory)/Documents/Arduino/libraries
On your PC:: My Documents -> Arduino -> libraries
On your Linux box:: (home directory)/sketchbook/libraries

 


하드카피 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물

모든 전통이 한 때는 오해를 면치 못했다. 마찬가지로 모든 아이디어는 한 때는 비웃음을 면치 못했다. -홀브룩 잭슨 ::::: 느닷없이 떠오르는 생각이 가장 귀중한 것이며, 보관해야할 가치가 있는 것이다. -베이컨 ::::: 미리 숙고하면 힘든 일도 그저 실행에 옮기는 순간 쉬워진다. - 로버트 M. 피어식

댓글목록

한지민님의 댓글

한지민 이름으로 검색 작성일

<a href="https://99man.kr/mart3/" target="_blank">바카라사이트</a>
<a href="https://99man.kr/mart9/" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://99man.kr/mart29/" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://99man.kr/mart1/" target="_blank">카지노사이트</a>
<a href="https://99man.kr/mart43/" target="_blank">코인카지노</a>
<a href="https://99man.kr/mart46/" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://99man.kr/mart47/" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://99man.kr/" target="_blank">더나인카지노</a>

카지노사이트님의 댓글

카지노사이트 이름으로 검색 작성일

https://www.mvpgame-win.com/ - 온라인카지노
https://www.mvpgame-win.com/onlinecasino - 와와카지노
https://www.mvpgame-win.com/bestcasino - 베스트카지노
https://www.mvpgame-win.com/hogame - 호게임카지노
https://www.mvpgame-win.com/yescasino/ - 예스카지노
https://www.mvpgame-win.com/thekingcasino/ - 더킹노
https://www.mvpgame-win.com/firstcasino/ - 퍼스트카지노
https://www.mvpgame-win.com/baccaratsite/ - 바카라사이트
https://www.mvpgame-win.com/deabakcasino/ - 대박카지노
https://www.mvpgame-win.com/blog-1/ - 카지노노하우
https://www.cn-agency.com/ - 카지노사이트
https://www.cn-agency.com/yes/ - 예스카지노
https://www.cn-agency.com/king/ - 더킹카지노
https://www.cn-agency.com/first/ - 퍼스트카지노
https://www.cn-agency.com/blog/ - 인터넷카지노
https://www.cn-agency.com/casinogame/ - 카지노게임소개
https://www.cn-agency.com/online-casino-advantage/ - 우리카지노
https://www.jackpotcasino77.com/ - 카지노사이트
https://www.jackpotcasino77.com/blog/ - 카지노게임사이트
https://www.gbcasino77.com/ - 인터넷카지노
https://www.gbcasino77.com/blog/ - 카지노사이트추천
https://www.zxc66.org/ - 우리카지노계열
https://www.zxc66.org/blog/ - 카지노사이트쿠폰
https://www.ikm91.net/ - 카지노사이트추천
https://www.ikm91.net/blog/ - 카지노사이트주소

김정수님의 댓글

김정수 이름으로 검색 작성일

https://www.mcu900.com/ 카지노사이트
https://www.mcu900.com/yescasino11/ 예스카지노
https://www.mcu900.com/thekingo/ 더킹카지노
https://www.mcu900.com/firstcasino11/ 퍼스트카지노


https://www.kcm777.com/ 카지노사이트
https://www.kcm777.com/yescasino 예스카지노
https://www.kcm777.com/thekingcasino 더킹카지노
https://www.kcm777.com/firstcasino 퍼스트카지노